Kulturní sonda
 
návrh scénického objektu (mobilní scény) 2014
 
Sonda vypuštěná do kulturního universa je nositelem vizuální identity nestandardního publicistického pořadu, který nemá obvyklou studiovou scénu, ale s pomocí sondy si improvozivané "studio" může vytvořit kdekoli.